Viktiga parametrar/koder

Varje Löneuppgift i en LÖSEN-fil ska innehålla medarbetarens yrkeskod samt kod för avtalsområde och kommun där arbetet utförts.

Byggavtalet: Avtals- och yrkeskoder i pdf-format, nya för 2023

Plåt och Vent: Yrkeskategorier 2020

Ladda ner förteckning över kommunkoder i Excel-format

Ladda ner enkel beskrivning av fördelningstal i PDF-format

Länk till SCB:s förteckning över kommunkoder

I LÖSEN-certifierade system finns det möjlighet att lagra denna typ av koder direkt i Lönesystemet. För mer information om vad som gäller för just ditt lönesystem hänvisas till kontaktpersonen hos lönesystemstillverkaren.

certfiering

Kontakt

Support för medlemsföretag i Byggföretagen

eller Maskinentreprenörerna (ME), kontakta:

E-post: losensupport@byggforetagen.se
Telefon: 010-585 67 03

Support för företag som har hängavtal med Byggnads
hänvisas till den byggnadsregion där ni är verksamma.

Sök regioner här

Lönesystemtillverkare som vill bli certifierade eller har frågor, kontakta: