Certifiering

Skicka testfil
Testfall för certifiering
Skicka fil för certifiering
Certifieringsbegäran

Välkommen till certifieringsfunktionen för lönesystemstillverkare.

Här har lönesystemstillverkare möjlighet att testa att ladda upp LÖSEN-filer mot den kommunikationstjänst som hanterar insamling av LÖSEN-filer.

Filer som laddas upp från funktionen ”Skicka testfil” hanteras som testfiler och skickas inte vidare som skarpt lönegranskningsunderlag.

Kvittensen från kommunikationstjänsten kan användas som ett effektivt verktyg för att kontrollera att de filer som lönesystemet skapar har ett korrekt format.

Då en lönesystemstillverkare vill certifiera sig ska följande uppgifter göras:

  • Välja relevant testfall som certifieringen ska baseras på. Antingen för LÖSEN 1.0 (enbart tidlön), LÖSEN 2.0 ( inklusive prestationslöner) eller för LÖSEN 2.1 (komplett, inklusive avtalsområdena Installatörsföretagen och Plåt & Vent).
  • Skapa och skicka en lönegranskningsfil för certifiering i funktionen ”Skicka fil för certifiering”. Filen ska innehålla data enligt förutsättningarna i ”Testfall”.
  • Skicka begäran om att få bli certifierade.

Har ni frågor kan ni kontakta LÖSEN.

Lycka till!

Bild Certifiering 1

Kontakt

Support för medlemsföretag i Byggföretagen

eller Maskinentreprenörerna (ME), kontakta:

E-post: losensupport@byggforetagen.se
Telefon: 010-585 67 03

Support för företag som har hängavtal med Byggnads
hänvisas till den byggnadsregion där ni är verksamma.

Sök regioner här

Lönesystemtillverkare som vill bli certifierade eller har frågor, kontakta: