FAQ LÖSEN 1.0

Hur ofta ska företagen skicka lönegranskningsunderlag?

Enligt kollektivavtalen är varje arbetsgivare skyldig att leverera lönegranskningsunderlag senast den 30:e varannan månad.

Rekommendationen är att arbetsgivaren skickar lönegranskningsunderlaget i samband med varje lönekörning.

Var och hur ska företagen skicka in sina lönegranskningsfiler?

Måste företagen besöka en webbsida för att ladda upp filerna manuellt?

Hur gör företag som har flera lönekörningar under en månad (till exempel tvåveckorslön)?
Ska företagen rapportera dessa i samma fil, det vill säga med flera start-/slutdatum eller ska flera filer skickas in varje månad.
Eller ska företagen summera totalt gjorda utbetalningar för månaden och rapportera månadsvis?

Ett företag kan ha två eller tre lönekörningar under en månad. Kan man då skicka LÖSEN filen efter varje lönekörning?
Exempelvis löneperioden 23 maj 2021 till och med 5 juni 2021?

Finns det något annat sätt att rapportera in en fil som skapats från lönesystemet?

Kan företagen korrigera redan inrapporterade data?

Hur förhåller sig LÖSEN till PUL?

Vilka anställda ska ingå i lönegranskningsunderlaget?

Vilka anställda ska INTE ingå i lönegranskningsunderlaget?

Hur vanligt är det att villkoren för lön varierar mellan olika byggarbetsplatser som en och samma anställd arbetar på?

Vad gäller vid mertid?

Komp:

  1. När man arbetar övertid och vill spara tiden som komptimmar - här ska väl bara timmar för övertid redovisas?
  2. Om man sedan plockar ut komptiden i ersättning redovisar man den som övertidsersättning?
  3. Om man tar ut komptid i tid redovisas inte detta?

Hur är det med annan tid och ersättning som INTE ska ingå i Lösen?

Är det viktigt vilket filformat och fältformat man använder då man skickar lönegranskningsunderlaget till LÖSEN?

Finns det krav eller önskemål på XML-filens namn vid rapporteringen?

Kan vi förlita oss på att losen.xsd-filen är "facit" och att fält samt fältnamn i den är korrekt?

Redovisning av XML-taggen LänOchKommun ligger inte på personnivå. Hur gör man då om företaget har anställda som arbetar på olika byggarbetsplatser - krävs det då flera filer, det vill säga en fil per LänOchKommun?

Hur redovisar man i LÖSEN-filen om en person under en löneperiod har fått ändrat fördelningstal?

Kan fördelningstal 0 förekomma på en person som ska redovisas?

Vi lönesystemstillverkare har fått en tabell med Yrkeskoder sominnehåller t.ex 721600 Dykare.
Finns det krav på att yrkeskod i filen ska vara korrekt = finnas i denna tabell?
Blir filen inte godkänd annars?
Om krav att ett löneprogram ska kunna kolla att yrkeskoden finns så måste ju det ingå i programmet.
Om det nu skulle komma ändring/ny under löpande år så kommer ju inte det att fungera eftersom löneprogrammet kanske inte uppdateras mer än vid årsskiftet.
Samma fråga gäller för avtalskoder och kommunkoder.

Vilken löneperiod är det egentligen är som ska redovisas?

Hur görs redovisning om den anställde har timlön halva månaden och månadslön den andra halvan?

Ska man redovisa arbetade timmar för personer med månadslön?

Ska avtalsenlig månadslön redovisas med beloppet 0 för en timavlönad (fältet är obligatoriskt enligt anvisningarna)? Samma sak om den anställde saknar exempelvis övertidstimmar, redovisas dessa med värdet 0?

Vad ska egentligen redovisas i fälten 'Avtalsenlig månadslön' och 'Lönesumma'?

Heltidslönen som ska redovisas som Tidlön för månadsavlönade, är det innan eventuell löneväxling?

Hur registreras övertid och övertidstillägg?

Om en anställd har fått en ny månadslön i mitten av en löneperiod, ska den anställde då delas upp två gånger i filen?

Om det under en månad betalas ut en retroaktiv lön innehållande värden för de tre senaste månaderna. Hur hanteras detta?

En lön kan bestå av flera kategorier med olika löneperiodsintervall. t.ex: Timavlönad med perioden 2011-02-16 - 2011-03-15 Månadsavlönad med perioden 2011-02-01 - 2011-02-28 Xml-filen bör väl då bli? Organisationsnr Företagsnamn Löneperiod 2011-02-16 - 2011-03-15 … anställda … Löneperiod 2011-02-01 - 2011-02-28 … anställda … Osv

Kan en lön bestå av flera kategorier med olika löneperiodsintervaller?

Kan ett avtalsområde respektive yrkeskod förändras under en löneperiod?

Som lönesystemstillverkare skulle vi gärna vilja få Excel-dokumentet som man kan använda vid manuellrapportering?

Visst finns inget undantag för timlön, övertid, OB, helglön, permission m.m.? Om man kan få fram summan av dessa för ett helt år är det detta som ska ha redovisats på filerna? Finns det något fall där en anställd arbetat med något "undantag", exempelvis städning av kontorsrum (internt på företaget), låsning, tvätt av bilar eller liknande som inte ska tas med i LÖSEN-filen?

Om ni har andra frågor om LÖSEN som inte finns i listan på den här sidan, tar vi gärna emot frågor skicka till LÖSEN

Hjälp

Kontakt

Support för medlemsföretag i Byggföretagen

eller Maskinentreprenörerna (ME), kontakta:

E-post: losensupport@byggforetagen.se
Telefon: 010-585 67 03

Support för företag som har hängavtal med Byggnads
hänvisas till den byggnadsregion där ni är verksamma.

Sök regioner här

Lönesystemtillverkare som vill bli certifierade eller har frågor, kontakta: