Frågor & svar

Varför har LÖSEN skapats?

LÖSEN har skapats för att kunna ta emot och kryptera granskningsunderlag från företag som ska skickas till Byggnadsarbetareförbundet.

Den främsta anledningen till att man skapat LÖSEN är att på det sättet hjälpa företagen att tillmötesgå kraven i Byggavtalet 2010 och Entreprenadmaskinavtalet 2011-2012.

Kraven är att:

  • företagen måste regelbundet, minst var 60:e dag, skicka lönegranskningsunderlag till Byggnads.
  • Byggnads ska inte kunna identifiera personuppgifter för oorganiserade arbetstagare, eller arbetstagare i andra fackförbund.

Vilka är de främsta fördelarna med LÖSEN?

Vilka berörs av LÖSEN?

Är LÖSEN säkert?

Hur använder företagen LÖSEN i praktiken?

Hur ofta ska företagen skicka lönegranskningsunderlag?

När startar LÖSEN?

Om ni har andra frågor om LÖSEN som inte finns i listan på den här sidan, tar vi gärna emot frågor skicka till LÖSEN

Hjälp

Kontakt

Support för medlemsföretag i Byggföretagen

eller Maskinentreprenörerna (ME), kontakta:

E-post: losensupport@byggforetagen.se
Telefon: 010-585 67 03

Support för företag som har hängavtal med Byggnads
hänvisas till den byggnadsregion där ni är verksamma.

Sök regioner här

Lönesystemtillverkare som vill bli certifierade eller har frågor, kontakta: