Teknisk specifikation

Version 2.2

Ladda ner specifikation 2.2

Ladda ner XSD-schema 2.2

Samma xsd-schema används för LÖSEN 1.0 som LÖSEN 2.2.

Specifikation uppdaterad 2024-03-14 med fält för lönetillägg(Ansvar, Roll, Aktivitet och Kompetens).

Dessa skall kunna rapporteras från 2024-05-01

Version 2.1

2.1 innebär att lönesystemet klarar av en komplett rapportering av LÖSEN. Dvs både Tidlön och Prestationslön och alla avtalsområden.

Ladda ner specifikation 2.1

Ladda ner XSD-schema 2.1.

Samma xsd-schema används för LÖSEN 1.0 som LÖSEN 2.1.

Specifikation uppdaterad 2021-07-07. Lagt till två nya avtalsområden. Plåt-&Ventilationsavtalet och Teknikinstallationsavtalen.

Specifikation uppdaterad 2020-09-23. Förtydligande hur begreppet ’Avtalsenlig månadslön’ definieras.

Specifikation uppdaterad 2017-09-01. Förtydliganden kopplat till en del fält i XML-filen som rör Prestationslönedelar.

Specifikation uppdaterad 2017-06-16. En felskrivning i flik 5 (Urval timmar o lönesumma) i cell C11. Tidigare specifikation stod felaktig specifikation att ’…lönesumma skulle ingå’. Detta stämmer inte. Nu står korrekt specifikation. Helglönedag ’Ska ej ingå’

Version 2.0

2.0 innebär att lönesystemet klarar rapportering av Tidlön och Prestationslön inom byggavtalet.

Skillnaden i 1.0 eller 2.0 uttrycker vilken nivå av rapportering av LÖSEN som Lönesystemet klarar av. Dvs ingen skillnad i själva filformatet i de olika versionerna.

Samma xsd-schema används för LÖSEN 1.0 som LÖSEN 2.0.

Version 1.0

1.0 innebär att lönesystemet enbart klarar av att rapportera LÖSEN med Tidlöneuppgifter. Fungerar för Företag som inte arbetar med Prestationslöner.

För frågor och svar kring specifikationen kontakta LÖSEN

Alla frågor och svar redovisas sedan i FAQ nedan

FRÅGOR OCH SVAR – SPECIFIKATIONEN

FAQ LÖSEN 1.0

certfiering

Kontakt

Support för medlemsföretag i Byggföretagen

eller Maskinentreprenörerna (ME), kontakta:

E-post: losensupport@byggforetagen.se
Telefon: 010-585 67 03

Support för företag som har hängavtal med Byggnads
hänvisas till den byggnadsregion där ni är verksamma.

Sök regioner här

Lönesystemtillverkare som vill bli certifierade eller har frågor, kontakta: