Vilka berörs av LÖSEN?

Alla företag som är knutna till Byggavtalet 2010 eller Entreprenadmaskinavtalet 2011-2012 och betalar ut löner till arbetare berörs av LÖSEN.

Det gäller oavsett om företagen är medlemmar i Sveriges Byggindustrier och/eller Maskinentreprenörerna, eller är så kallade hängavtalsföretag.

Byggnads kommer att få alla granskningsuppgifter via LÖSEN. Byggnads kommer också att tillhandahålla en webbplats för alla hängavtalsföretag där de kan ladda upp sina filer med granskningsunderlag.

Sveriges Byggindustrier kommer att tillhandahålla en webbplats för alla sina medlemsföretag där de kan ladda upp sina filer med granskningsunderlag.