Information om lönegranskningsunderlag - LÖSEN

Byggnads har i Byggavtalet 2010 respektive Entreprenadmaskinavtalet 2011-2012 enats med Sveriges Byggindustrier respektive Maskinentreprenörerna om att alla företag som följer dessa avtal löpande ska skicka ett lönegranskningsunderlag till Byggnads.

Personuppgifter som skickats in för oorganiserade arbetstagare eller arbetstagare i andra fackförbund ska inte kunna identifieras av Byggnads. Det enklaste sättet för företagen att göra detta är att skapa ett lönegrankningsunderlag från sitt lönesystem som sedan kan skickas till Byggnads.

Parterna har därför tillsammans tagit fram ett specifikt filformat för ett sådant underlag, och ett IT-system där underlaget kan hanteras. Detta kallas LÖSEN (LÖneunderlag Säkert och ENkelt).

 
 

Till vem informerar www.bygglosen.se

Lönesystemstillverkare

www.bygglosen.se hjälper i första hand lönesystemstillverkare att anpassa sina lönesystem till kraven Byggavtalet och Entreprenadmaskinavtalet.

Företag

Företag som följer de angivna avtalen finner information om vilka lönesystem som certifierats för att ha infört funktionalitet för LÖSEN.

Anvisningar om hur rapportering ska ske finns på de sajter som företagen ska använda för inrapportering. Företag som är medlemmar i BI eller ME hittar information på www.losenrapportering.se och hängavtalsföretag hittar information på www.byggnads.se.

Certifiering av lönesystem

Lönesystemstillverkare som vill säkerställa att de har utfört korrekta anpassningar för LÖSEN kan certifiera sina lönesystem. För mer information, klicka här

Företag kan se om "deras" lönesystem har certifierat sig, och hur man i så fall ska kunna använda de nya funktionerna.

Företag som står i begrepp att välja ett nytt lönesystem kan också via tabellen Certifierade system säkerställa att de väljer ett system som är anpassat för LÖSEN.

Hur påverkas företagen?

Företag som är knutna till Byggavtalet eller Entreprenadmaskinavtalet måste sedan maj 2011 respektive maj 2012 sammanställa och rapportera ett lönegranskningsunderlag (s.k. LÖSEN-fil) till Byggnads i samband med varje löneutbetalningstillfälle.

Det är smidigast för företagen att använda sina lönesystem för att sammanställa och skapa LÖSEN-filen. På denna webbplats framgår vilka lönesystem som erbjuder den möjligheten.

LÖSEN-filen ska laddas upp på en speciellt avsedd sajt. Medlemsföretag i BI eller ME ska ladda upp LÖSEN-filen på www.losenrapportering.se, hängavtalsföretag gör det på www.byggnads.se.

Företag som inte har ett lönesystem som kan skapa en LÖSEN-fil måste mata in granskningsuppgifterna manuellt. Det utförs också via de webadresser som nämns ovan.

LÖSEN-filen krypteras på respektive sajt innan underlaget skickas vidare för behandling av Byggnads. Byggnads kan därefter endast dekryptera personliga uppgifter för anställda som är medlemmar i Byggnads. På detta vis möts kraven på säker PUL-hantering av underlaget.