Information om lönegranskningsunderlag - LÖSEN

Byggnads har i Byggavtalet 2010 respektive Entreprenadmaskinavtalet 2011-2012 enats med Sveriges Byggindustrier respektive Maskinentreprenörerna om att alla företag som följer dessa avtal löpande ska skicka ett lönegranskningsunderlag till Byggnads.

Personuppgifter som skickats in för oorganiserade arbetstagare eller arbetstagare i andra fackförbund ska inte kunna identifieras av Byggnads. Det enklaste sättet för företagen att göra detta är att skapa ett lönegranskningsunderlag från sitt lönesystem som sedan kan skickas till Byggnads.

Parterna har därför tillsammans tagit fram ett specifikt filformat för ett sådant underlag, och ett IT-system där underlaget kan hanteras. Detta kallas LÖSEN (LÖneunderlag Säkert och ENkelt).

Kort sammanfattat innebär detta en utökning av nuvarande LÖSEN-format (med ytterligare informationsfält att rapportera) samt ett av parterna gemensamt framtaget IT-verktyg, benämnt Avstämningsverktyget, för den löpande avstämningen av prestationslöner.

Skapa konto för att få åtkomst till Teknisk specifikation och Certifiering.

 
 

Till vem informerar www.bygglosen.se

Lönesystemtillverkare

Sajten hjälper i första hand lönesystemstillverkare att anpassa sina lönesystem till kraven i Byggavtalet och Entreprenadmaskinavtalet.

Företag

Företag som följer de angivna avtalen finner information om vilka lönesystem som certifierats för att ha infört funktionalitet för LÖSEN.

Anvisningar om hur rapportering ska ske finns på de sajter som företagen ska använda för inrapportering. Företag som är medlemmar i BI eller ME hittar information på losenrapportering.se och hängavtalsföretag hittar information på byggnads.se.

Certifiering av lönesystem

Lönesystemstillverkare som vill säkerställa att de har utfört korrekta anpassningar för LÖSEN kan certifiera sina lönesystem.

Företag kan då se om lönesystem som nu används är certifierat för LÖSEN alternativt att företag som planerar välja ett nytt lönesystem kan se vilka som är cetrifierade.

För att företag ska förstå om lönesystemet klarar av att rapportera även LÖSEN för prestationslöner, kommer certifieringsnivå för LÖSEN 2.0 införas.

Införandet av LÖSEN 2.0 innebär att alla nuvarande certifierade lönesystem sätts till certifieringsnivån LÖSEN 1.0, dvs enbart stödjer rapportering av tidlöner.

Certifiering för LÖSEN 2.0 är nu öppen.

För att nå certifieringsfunktionaliteten på denna sajt måste man som Lönesystemstillverkare skapa konto.

Hur påverkas företagen?

Företag som är knutna till Byggavtalet eller Entreprenadmaskinavtalet måste sedan maj 2011 respektive maj 2012 sammanställa och rapportera ett lönegranskningsunderlag (så kallad LÖSEN-fil) till Byggnads i samband med varje löneutbetalningstillfälle.

Det är smidigast för företagen att använda sina lönesystem för att sammanställa och skapa LÖSEN-filen. På denna webbplats framgår vilka lönesystem som erbjuder den möjligheten.

LÖSEN-filen ska laddas upp på en speciellt avsedd sajt. Medlemsföretag i BI eller ME ska ladda upp LÖSEN-filen på losenrapportering.se, hängavtalsföretag gör det på byggnads.se.

Företag som inte har ett lönesystem som kan skapa en LÖSEN-fil måste mata in granskningsuppgifterna manuellt. Det utförs också via de webbadresser som nämns ovan.

LÖSEN-filen krypteras på respektive sajt innan underlaget skickas vidare för behandling av Byggnads. Byggnads kan därefter endast dekryptera personliga uppgifter för anställda som är medlemmar i Byggnads. På detta vis möts kraven på säker PUL-hantering av underlaget.