Vilka är de främsta fördelarna med LÖSEN?

LÖSEN är en lättanvänd teknisk lösning som hjälper företagen att uppfylla kraven på överföring av lönegranskningsunderlag till Byggnads, oavsett om företaget är medlem i Sveriges Byggindustrier, Maskinentreprenörerna eller ett så kallat hängavtalsföretag.

LÖSEN är obligatorisk för alla som följer dessa avtal och betalar ut löner till arbetstagare som organiseras av Byggnads.

De företag som tidigare skickat underlag till Byggnads via utskrifter på papper eller fax, får nu en avsevärt förenklad hantering - som samtidigt möter moderna krav på säkerhet och integritet.

De företag som är medlemmar i Sveriges Byggindustrier och som registrerat underlag för deras tidlönestatistik slipper nu detta administrativa moment.