Vad är LÖSEN?

LÖSEN är namnet på ett samarbetsprojekt och dess resultat. Projektet har genomförts av parterna Byggnads, Sveriges Byggindustrier och Maskinentreprenörerna och har resulterat i en webb-baserad funktion för att ta emot lönegranskningsunderlag i form av datafiler från företag. Lönegranskningsunderlaget måste skickas i ett speciellt format.

LÖSEN betyder LÖneunderlag Säkert och ENkelt.