Hur använder företagen LÖSEN i praktiken?

Det finns två alternativ, varav bygglosen.se syftar till att informera om det sätt som är enklast för företagen.

Företag som använder ett LÖSEN-certifierat lönesystem kan enkelt skapa ett lönegranskningsunderlag i form av en datafil från sitt lönesystem, en så kallad LÖSEN-fil.

Företaget loggar sedan in på losenrapportering.se om det är medlem i Sveriges Byggindustrier eller Maskinentreprenörerna, eller på byggnads.se om det är ett hängavtalsföretag. Där kan företaget ladda upp LÖSEN-filen. Det är mycket enkelt och går mycket snabbt.

Därefter är det klart.

Det andra alternativet är för företag som inte har ett LÖSEN-certifierat lönesystem. Det innebär att man måste beräkna och registrera alla uppgifter i lönegranskningsunderlaget manuellt på respektive sajt.