Är LÖSEN säkert?

LÖSEN hanterar personuppgifter och måste vara mycket säkert. Tekniken bakom LÖSEN bygger på samma lösning som hanterar överföringar av pengar vid betalning av räkningar etc och har en mycket hög teknisk säkerhetsnivå.

LÖSEN är samtidigt enkelt för användarna att hantera. Så länge uppgifterna hanteras i det egna företaget syns informationen i klartext. Så fort uppgifterna överförs till Byggnads krypteras informationen. När uppgifterna når Byggnads dekrypteras dem, men Byggnads kan bara dekryptera personuppgifter för de personer som är medlemmar i Byggnads.