Hur ofta ska företagen skicka lönegranskningsunderlag?

Företaget ska skicka granskningsunderlag i samband med varje löneutbetalningstillfälle, dock minst var 60:e dag.