Frågor och svar

Hittar du inte svaret på din fråga?

 

Fråga

Vad är LÖSEN?

Svar

LÖSEN är namnet på ett samarbetsprojekt och dess resultat. Projektet har genomförts av parterna Byggnads, Sveriges Byggindustrier och Maskinentreprenörerna och har resulterat i en webb-baserad funktion för att ta emot lönegranskningsunderlag i form av datafiler från företag. Lönegranskningsunderlaget måste skickas i ett speciellt format.

LÖSEN betyder LÖneunderlag Säkert och ENkelt.

x
 

Fråga

Varför har LÖSEN skapats?

Svar

LÖSEN har skapats för att kunna ta emot och kryptera granskningsunderlag från företag som ska skickas till Byggnadsarbetareförbundet.

Den främsta anledningen till att man skapat LÖSEN är att på det sättet hjälpa företagen att tillmötesgå kraven i Byggavtalet 2010 och Entreprenadmaskinavtalet 2011-2012.

Kraven är att:

  • företagen måste regelbundet, minst var 60:e dag, skicka lönegranskningsunderlag till Byggnads.
  • Byggnads ska inte kunna identifiera personuppgifter för oorganiserade arbetstagare, eller arbetstagare i andra fackförbund.
x
 

Fråga

Är LÖSEN säkert?

Svar

LÖSEN hanterar personuppgifter och måste vara mycket säkert. Tekniken bakom LÖSEN bygger på samma lösning som hanterar överföringar av pengar vid betalning av räkningar etc och har en mycket hög teknisk säkerhetsnivå.

LÖSEN är samtidigt enkelt för användarna att hantera. Så länge uppgifterna hanteras i det egna företaget syns informationen i klartext. Så fort uppgifterna överförs till Byggnads krypteras informationen. När uppgifterna når Byggnads dekrypteras dem, men Byggnads kan bara dekryptera personuppgifter för de personer som är medlemmar i Byggnads.

x
 

Fråga

Vilka berörs av LÖSEN?

Svar

Alla företag som är knutna till Byggavtalet 2010 eller Entreprenadmaskinavtalet 2011-2012 och betalar ut löner till arbetare berörs av LÖSEN.

Det gäller oavsett om företagen är medlemmar i Sveriges Byggindustrier och/eller Maskinentreprenörerna, eller är så kallade hängavtalsföretag.

Byggnads kommer att få alla granskningsuppgifter via LÖSEN. Byggnads kommer också att tillhandahålla en webbplats för alla hängavtalsföretag där de kan ladda upp sina filer med granskningsunderlag.

Sveriges Byggindustrier kommer att tillhandahålla en webbplats för alla sina medlemsföretag där de kan ladda upp sina filer med granskningsunderlag.

x
 

Fråga

Vilka är de främsta fördelarna med LÖSEN?

Svar

LÖSEN är en lättanvänd teknisk lösning som hjälper företagen att uppfylla kraven på överföring av lönegranskningsunderlag till Byggnads, oavsett om företaget är medlem i Sveriges Byggindustrier, Maskinentreprenörerna eller ett så kallat hängavtalsföretag.

LÖSEN är obligatorisk för alla som följer dessa avtal och betalar ut löner till arbetstagare som organiseras av Byggnads.

De företag som tidigare skickat underlag till Byggnads via utskrifter på papper eller fax, får nu en avsevärt förenklad hantering - som samtidigt möter moderna krav på säkerhet och integritet.

De företag som är medlemmar i Sveriges Byggindustrier och som registrerat underlag för deras tidlönestatistik slipper nu detta administrativa moment.

x
 

Fråga

Hur använder företagen LÖSEN i praktiken?

Svar

Det finns två alternativ, varav bygglosen.se syftar till att informera om det sätt som är enklast för företagen.

Företag som använder ett LÖSEN-certifierat lönesystem kan enkelt skapa ett lönegranskningsunderlag i form av en datafil från sitt lönesystem, en så kallad LÖSEN-fil.

Företaget loggar sedan in på losenrapportering.se om det är medlem i Sveriges Byggindustrier eller Maskinentreprenörerna, eller på byggnads.se om det är ett hängavtalsföretag. Där kan företaget ladda upp LÖSEN-filen. Det är mycket enkelt och går mycket snabbt.

Därefter är det klart.

Det andra alternativet är för företag som inte har ett LÖSEN-certifierat lönesystem. Det innebär att man måste beräkna och registrera alla uppgifter i lönegranskningsunderlaget manuellt på respektive sajt.

x
 

Fråga

Hur ofta ska företagen skicka lönegranskningsunderlag?

Svar

Företaget ska skicka granskningsunderlag i samband med varje löneutbetalningstillfälle, dock minst var 60:e dag.

x
 

Fråga

När startar LÖSEN?

Svar

LÖSEN har redan startat. Det startade i maj 2011 för de företag som följer Byggavtalet 2012, och i maj 2012 för de företag som följer Entreprenadmaskinavtalet 2011-2012.

x

Om ni har andra frågor om LÖSEN som inte finns i listan på den här sidan, tar vi gärna emot frågor på "Kontakta oss"-sidan.